Seminarier Reklamens röda tråd -
Skaffa dig ett försprång med reklam

 

© QP MMVIII 04081
Design: Fons AB

 

Nu, mer än någonsin, behöver du reklam som skapar ett försprång för dig och ditt företag. Reklam som sänker avslutskostnaderna är säljarnas bästa arbetskamrat
 produceras i tid är väl förankrad i hela organisationen har rätt pris.

Till sådan reklam leder inga nötta allfarvägar. Nej du behöver bättre idéer och konkreta hjälpmedel. Du får dem på våra seminarier, som bygger på all den erfarenhet som har samlats i boken Reklamens röda tråd. Dessutom bjuder seminarierna på extrainslag, t ex aktuella enkäter, instruktiva praktikfall och utvecklande diskussioner.

Några exempel på sådana extrainslag är:

  • "Så vill fackpressen ha pressmeddelanden" (resultat av aktuell enkät).
  • "Så kostar reklambyrån" (aktuell seminarieenkät).
  • "Hur bra – eller dålig – är den här annonsen?" (seminarieövning med 4i-metoden).

Gå till Aktuella seminarier och läs mer.