Reklamens röda tråd -
Anmälan om deltagande i seminarium

 

© QP MMVIII 04081
Design: Fons AB

 

Obs! Vi behöver alla nedanstående uppgifter för att hantera din anmälan korrekt.

Namn
Företag/avdelning
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Telefonnummer
Mejladress
Seminarium – namn och datum
Deltagaravgift exkl moms
Eventuell inköps/rekvisitions-beteckning
Denna anmälan om deltagande är bindande. Du får bekräftelse dels som vanlig post, dels till din mejladress. Tack för ditt intresse!