Reklamens röda tråd -
Ordens mening

 

© QP MMVIII 04081
Design: Fons AB

 

Den röda tråden hade den brittiska flottan inslagen i sitt tågvirke. Det gör en röd tråd till något som löper igenom allt man gör. Men för många människor är en röd tråd en Ariadne-tråd, dvs en tråd som leder ut ur en labyrint. Båda betydelserna är bra allegorier för syftet med boken och seminarierna.

Promotion är – i ”Reklamens röda tråd” – allt som ger ökad säljaktiv tid eller/och fler avslut under denna säljaktiva tid. Främst är det reklam i kombination med information: annonser, webbplatser, handböcker, datablad, bildspel osv. Mer om begreppet promotion finns i bokens kapitel 1.1 Ouvertyren och kapitel 2.1 Vad promotion är. De kan hämtas som pdf-dokument. Gå till Bokens innehåll.

Teknikintensiva produkter kan, liksom andra produkter, bestå av varor kombinationer av varor och tjänster rena tjänster, exempelvis konsulttjänster eller underhåll och service med starkt teknisk inriktning.

Varornas attraktionskraft sammanhänger med (nya) tekniska egenskaper och motsvarande kommersiella möjligheter. Tjänsterna lockar med de viktiga, kanske unika, kunskaper och metoder som krävs för att skapa en bättre position på marknaden. I sin helhet kännetecknas branschen av • ständig, ofta snabb utveckling • allt kortare kommersiell livslängd för varor, kunskaper och metoder • "mjukvaran" (systemfunktioner, program, dokumentation, kundstöd, utbildning osv) får allt större tyngd.

Produktområdet är enormt – men överallt är det samma röda tråd som skall vägleda företagens reklam och information.