Reklamens röda tråd
Varför har ni inte en större marknadsandel?

 

© QP MMVIII 04081
Design: Fons AB

 

Leif Tüll Rubriken ovan anger nog den bästa fråga som en reklambyrå kan ställa. Ingen annan fråga ger så många – ibland upprörda – synpunkter på tillverkare, produkter, priser, köpare, konkurrenter och säljare. Säljarnas hinder och besvärligheter flyter genast upp till ytan. Information med guldvärde för en reklamkreatör!

Jag vet att det är så här, för jag har ställt frågan till teknikföretag i över 30 år • stora företag, som ABB, Anritsu, Siemens och Telia • medelstora som Allgon/LGP, Elef och Enea • småföretag, även de minsta.

Effektiv reklam bygger dock på svar från många fler frågor. Därför har vi utvecklat
"QP-analysen", för att snabbt och systematiskt ställa de viktigaste frågorna, redovisa svaren och föreslå vad som skall göras. Min tro är att ingen bra reklam kan göras utan en sådan analys.

QP-analysen utgår från en "säljprocess" där säljarnas avgörande insatser stöds av reklam och – inte minst – säljande information. I själva verket smälter "reklam" och "information" samman till säljstödjande promotion. Med dess stöd genom hela säljprocessen blir resultatet bäst. Ni kan rentav öka er marknadsandel.

På tal om det: Varför har ni inte en större marknadsandel?