Reklamens röda tråd
Hur sänker reklamen er avslutskostnad?

 

© QP MMVIII 04081
Design: Fons AB

 

Leif Tüll Som reklamköpare har jag envist ställt frågan: Hur kan vår reklam skapa fler avslut och samtidigt sänka avslutskostnaden? Frågan är viktig, för reklamen vill gärna leva i isolerad skönhet, utan vinstgivande koordinering med försäljningen, utan en röd tråd. Det vet jag efter några decenniers närkontakt med reklam i Sverige och internationellt. Jag vet också att baskunskaper om reklam ofta saknas på ledningsnivå.

Mitt reklamansvar har varit en naturlig del av arbetet som marknadschef, försäljningsdirektör, affärsområdeschef och styrelseledamot i företag som Ericsson, Scandinavian Telecommunication Services, Esselte Systems, Telia, Unisource, Mannesmann ipulsys, Cap Gemini, Logica och Aleris – där jag nu finns.

Under de gångna åren har jag haft glädjen att leda många projekt där reklam och information starkt bidragit till säljorganisationens framgång. Den återkommande frågan har varit: Hur kan reklamen öka volymen och sänka avslutskostnaden? Hur mäter vi effekten och resultatet av insatsen/kampanjen?

Vilka frågor om reklam brukar ni ställa er?